Training DeeDee
 
   
 
 
 
โรงแรมเรือรัษฎา
 
 
 
 
  สัมผัสบรรยากาศหิมะปกคลุมทั่วทั้งเมืองมรดกโลก
 
 

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ณ ประเทศเยอรมัน ปราค เชค ออสเตรีย

 

 
รุ่นที่ 1
  วันที่เปิดอบรม : 25 กุมภาพันธ์ 2558 - 28 กุมภาพันธ์ 2558
     
  จำนวนที่เปิดรับ : 40 คน
     
  สถานที่อบรม : โรงแรม เค ยู โฮม
     
  ค่าลงทะเบียน : 117,000 บาท
     
  ติดต่อสอบถาม :

 คุณหนึ่ง 0838324567

     

โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานต่างประเทศ

"การบริหารแบบการกระจายอำนาจและจัดการท้องถิ่นอย่างมืออาชีพรุ่นที่ 3"

 ณ เมืองมรดกโลก ทาคายาม่า ประเทศญี่ปุ่น 

 

สัมผัสบรรยากาศหิมะปกคลุมทั่วทั้งเมือง

ย้อนอดีสมัยเอะโดะ ประทับใจกับการเล่นสกี ณ ภูเขาไฟฟูจิ

บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ เก็บสตรอเบอร์รี่ ช้อปปิ้งย่านดัง พร้อมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้

 

 

 
รุ่นที่ 3
  วันที่เปิดอบรม : 16 กุมภาพันธ์ 2558 - 20 กุมภาพันธ์ 2558
     
  จำนวนที่เปิดรับ : 40 คน
     
  สถานที่อบรม : โรงแรม เค ยู โฮม
     
  ค่าลงทะเบียน : 68,900 บาท
     
  ติดต่อสอบถาม :

 คุณหนึ่ง 083-8324567

     


 
หลักสูตร*
:
รุ่น*
:
ชื่อผู้ลงทะเบียน*
:
 * กรอกเฉพาะชื่อ ไม่มีคำนำหน้า
นามสกุลผู้ทะเบียน*
:
   
 
Copyright 2010 © TrainingDeeDee. All rights reserved.